• +90-242-324-3420 | info@grandemlak.com
  • Change Your Currency

Türkiye Vatandaşı Olmak için 250.000 USD'lik Gayrimenkul

Yatırımı Yapmanız Yeterli

Yabancı Yatırımcılar 250.000 USD'lik Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Pasaportu Alabilirsiniz

 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmış olup 18.09.2018 tarihli ve 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen tutarlara ilişkin iyileştirici yeni düzenlemeler yapılmıştır.

En az 250.000 USD Yatırım Şart

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir

Taşınmaz Sayısı

Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu olabilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yabancı kişi aynı anda veya farklı zamanlarda birden fazla taşınmaz satın alması durumunda bu taşınmazların toplam değerinin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir ve her bir taşınmaz üzerinde en az üç (3) yıl satılmama şerhinin bulunması gerekir

Kanuni sınırlamalar

Yabancı uyruklu gerçek kişiler kanuni sınırlamalar dahilinde, ülkemizde en fazla 30 hektar ve özel mülkiyete konu olabilen ilçe yüz ölçümlerinin %10’una kadar taşınmaz edinebilir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler “Özel Güvenlik Bölgeleri”ndeki taşınmazları Valilik izni ile satın alabilir ve satış vaadi düzenleyebilir. Ancak askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde veya yabancı gerçek kişilerin edinimi yasaklanan diğer alanlarda kalan taşınmazları satın alamazlar ve satış vaadi düzenleyemezler Yönetmelik, yabancı gerçek kişilerin şahsi taşınmaz edinimlerini kapsadığından, yabancı gerçek kişilerin şahsı dışında eşi, çocuğu vb. adına veya yöneticisi/ortağı oldukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan taşınmaz edinimleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Üç Yıl Satmama Şerhi

Taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir

Taşınmazın Niteliği

Satış yoluyla edinilecek taşınmazların niteliğinde (Konut, işyeri, arsa, tarla, bahçe vb.) bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak 2013/15 (1752) sayılı genelge kapsamında; yabancı kişilerin tarım arazisi edinim taleplerinde tarım mevzuatı kapsamında ön izinlerin alınması ve 2 yıl içinde tarım projesi sunma taahhüdü, arsa nitelikli yapısız taşınmazlarda ise 2 yıl içinde ilgili Belediye veya kurumlara inşaat/yapı ruhsatı projesi sunma taahhüdü alınmaktadır. Hisseli taşınmazlardaki hissenin işleme konu edilmesi durumunda; “Diğer hissedarların yasal ön alım hakkının varlığını bildiğimi” ibaresi eklenmek suretiyle resmi senedin tanzim edilmesi ve taraflara bu hususun açıklanması gerekmektedir.

Taşınmaz Değerleme Raporu

Yönetmelik kapsamında edinim tarihine göre aranan 1.000.000 USD veya 250.000 USD değerin tespitinde yararlanmak üzere piyasa değerini (mevcut piyasa değeri/mevcut durum değeri) gösteren taşınmaz değerleme raporu aranır. Başvuru sırasında sunulan değerleme raporları düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay geçerli olup, bu süre içinde başvurusu yapılan işlemlerde yeni rapor istenmeyecektir.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik Belgesi veya Pasaport

Yabancı uyruk bilgisini gösteren ülke kimlik belgesi veya pasaport (gerektiğinde tercümesi ile birlikte) sunulması gerekir.

Fotoğraf

Satıcının 1 adet alıcının 2 adet vesikalık fotoğrafı aranır.

İşlemde temsil var ise temsile ilişkin belge

Vekâletname, vasi kararı, yetki belgesi …vb (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılacaksa, tercümesiyle beraber vekâletnamenin aslı veya onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir.)

Yabancı kimlik numarası

Yabancı kimlik numarasının olmaması durumunda başvuru sırasında Tapu Müdürlüğünce tahsili sağlanır.

Satışa konu taşınmaza ait tapu senedi

Var olması halinde istenir

Taşınmaza ait değerleme raporu

SPK’nın resmi internet sitesinde yayınlanan SPK lisanslı değerlemeye yetkili kuruluşlardan alınmalıdır.

Banka onaylı havale dekontları

Satış öncesi veya sonrası verilebilir.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Konut, işyeri vb. binalar için gereklidir.

Yeminli tercüman

Türkçe bilmeyen taraf varsa gereklidir. (Bölge adli yargı adalet komisyonunca yetkilendirilmiş olmalıdır.)

PROSEDÜR NEDİR

Taşınmaz Değeri​

Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır. Taşınmazın değerin en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında olmalıdır

Değerlendirme Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/SirketIletisim/List/gds) veya “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin (http://www.tdub.org.tr/Web/CompanyListForm.aspx?UID=a11d0b04-de56-4ab0- 9bb8-7c2c8863ba92) internet sayfalarında yayımlanmış olan değerleme kuruluşlarından alınacak “Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu

Başvuru

Gerekli belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğünebaşvuru yapılır

Yönetmenlik İle Uygunluk

Tapu Müdürlüğünce dekont, değerlendirme raporu ve beyan edilen değerlerinin yönetmenlikte aranan kriterleri sağlayıp sağlanmadı kontrol edilir

Tapu Harcı

Gerekli şartlar sağlamış ise işlem için ödemesi gereken tapu harcı ve döner sermaye bedeli ilgisine SMS ile gönderilir. Harçlar ödendikten sonra sözleşmenin imzalanması için SMS yolu ile randevu saati bildirilir

Tapu Teslimi

İmzalar atılıp sözleşme tamamlandıktan sonra taşınmazın siciline 3 yıl satılmayacağına yönelik taahhütte bulunulması veya taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdünde bulunulması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce vatandaşlık talebine esas belge niteliğinde “Uygunluk Belgesi” düzenlenir

Vatandaşlık Başvurusu

İşlemin tamamlanmasını müteakip Tapu Müdürlüğünce işlem belgeleri sistem üzerinden vatandaşlık başvurusuna yönelik 'uygunluk belgesi' düzenlenmek üzere Genel Müdürlük / Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir

Resmi Yazı

Gerekli kontrol yapıldıktan sonra düzenlenen 'uygunluk belgesi' gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne resmi yazı ile bilgi için ise ilgisine e-posta yolu ile gönderilir. Uygunluk belgesini alan yabancılar, öncelikle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ikamet izni başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusunda bulunur

Neden Türkiye?

GENÇ VE DİNAMİK

Kentleşme ile Türkiye’de 1 minyon nüfusu olan şehir merkez sayısı 23 adete ulaşmış olup gelişen iç pazarını, mal ve hizmet üretimleri ile desteklemektedir. Nüfus açısından İstanbul, Avrupa’nın en büyük şehridir.​

ULUSLARARASI TICARET

İhracatta yıllık ortalama yüzde 10’luk bir büyüme ile Türkiye, son 16 yılda dünya performansını aşmış ve ihracat hacmini 36 milyar ABD dolarından 168 milyar ABD dolarına çıkarmıştır .

STRATEJİK KONUMU

Türkiye, 1,5 milyar insana kolay erişim ve 4 saatlik uçuş yarıçapı içinde Avrupa, MENA ve Orta Asya’da 24 trilyon ABD doları tutarında Birleşik pazar değeri sunuyor. Türkiye’nin stratejik konumu, Tokyo’dan New York’a kadar 16 farklı saat diliminde pazarlara kolayca ulaşmanızı sağlar.

İLETİŞİM İÇİN ve SİZE UYGUN GARYRİMENKULLER İÇİN BİZİ ARAYIN

Antalya - Türkiye

+90 (242) 324 34 20

info@grandemlak.com

Email Listemize Kayıt Olun !

Bizden en son haberleri ve en güncel ilanları almak için e-posta listemize katılın.

TEBRİKLER ! BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT OLDUNUZ !

Listeleri Karşılaştır

×