• +90-242-324-3420 | info@grandemlak.com
  • Change Your Currency

Dış Politika

Arama sonuçlarınız

Dış Politika

tarafından gönderildi admin_grand üzerinde 11 Mart 2019
0

Kaynak:

http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ VE İNSANİ DIŞ POLİTİKASI

Dünya sahnesinde dalgalanmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, politikalarımız süregelen değişime uyum sağlamakta ve çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar yönünde şekillendirmeye çaba harcamaktadır. Çabalarımızın odağında ise insan vardır. Köklü değişimlerin yaşandığı belirsizliklerle dolu bir dünyada ve kırılgan bir siyasi, ekonomik coğrafyada inisiyatif almayı bilen, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle milletimizin girişimci ruhunu ve insani değerlerini yansıtan bir dış politika izlemekte; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenen “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda, Sayın Bakanımızın ifadesiyle “Girişimci ve İnsani Dış Politika” anlayışını uygulamaktayız.

Köklü bir devlet ve demokrasi geleneğine sahip olan Türkiye, merkezi coğrafi konumu, derin tarihi tecrübesi, genç ve eğitimli nüfusu, güçlü kurumları ve dinamik ekonomisinden güç almaktadır. Türk dış politikası, birbirini tamamlayan çok sayıda siyasi, ekonomik, insani ve kültürel işbirliği araçlarından istifade etmekte ve küresel ölçekte düşünen ancak dünyanın her köşesinde yerel düzeyde etkinlik gösteren bir diplomasi uygulamaktadır.

Toplamda 242 diplomatik ve konsüler misyonuyla Türkiye, dünya çapında en büyük beşinci küresel temsil ağına sahip hale gelmiştir.

Türkiye, NATO ve G20 üyesi, AB aday ülkesi olup, uluslararası kuruluşlara ilaveten 25 ülkeyle mevcut Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmaları, ayrıca üçlü veya daha çok üyeli bölgesel oluşumlar ve 20 Serbest Ticaret Anlaşmasıyla geniş bir işbirliği ağına sahiptir. Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya’daki ülkelerle yakın bağlarını muhafaza etmektedir. Teknolojinin mesafeleri giderek kısalttığı bir dünyada Türkiye, Afrika Ortaklık Politikasını, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ile Karayipler’e yönelik Açılım Politikalarını derinleştirmektedir.

Türkiye, mevcut stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve yenilerini geliştirmeyi amaç edinmiştir. NATO müttefiki ABD ile stratejik bir ortaklığa sahiptir ve Avrupa’nın güvenliği ve refahı için transatlantik bağları hayati önemde görmektedir.

NATO’nun etkin bir üyesi olan Türkiye, Kuzey Atlantik İttifakına ve İttifakın “Güvenliğin Bölünmezliği” temel ilkesine önemli katkılarda bulunmakta olup, İttifakın operasyonlarına en fazla destek sağlayan ilk beş ülkeden biridir.

Türkiye, hem AB hem kendisi için fayda sağlayacağını vurguladığı Avrupa Birliği üyeliği hedefine bağlıdır. Avrupa’yı da etkileyen birçok soruna çözüm bulma çabalarına etkin olarak katkıda bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa’nın ve neredeyse tüm Avrupa kurumlarının bir parçası olup, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve diğer pek çok kuruluş dâhildir.

Terörizm ve aşırıcılık yanlısı eğilimler, dünya çapında tehlikeli bir yoğunluğa ulaşmıştır. Terörist gruplar, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmektedir. Terör, insanlığa karşı bir suçtur ve herhangi bir ırk, etnik grup, inanç ya da coğrafya ile ilişkilendirilemez. Terör, küresel bir felakettir ve küresel mücadele ve dayanışma gerektirmektedir. Türkiye, hangi örgüt tarafından hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın terörizmle etkin şekilde mücadele etmektedir.

Küresel sorunların çözümü işbirliği ve etkin çoktaraflılık temelindeki ortak çabalara bağlıdır. Bu gerçek Türkiye’nin çoktaraflı forumlarda yürüttüğü diplomasiyi yönlendirmektedir. Kuruluşundan bu yana G20’nin etkin bir üyesi olan ve 2015 yılında G20 Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, G20’de kapsayıcı ekonomik büyüme ve adaletli bölüşüm de dâhil olmak üzere insani kalkınma boyutunu ön plana çıkartmaktadır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nde 2009-2010 döneminde görev yaparak küresel barış, istikrar ve güvenliğe yapıcı katkılarda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan “Dünya Beşten Büyüktür” ilkesiyle Türkiye, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reforma tabi tutulmasını savunmaktadır.

Çatışmaların çözümü ve arabuluculuk alanında öncü bir role sahip olan Türkiye, BM, AGİT ve İİT’de arabuluculuk ile ilgili dostlar/temas gruplarının aynı zamanda eş-başkanı olan tek ülkedir. Türkiye ayrıca arabuluculuk alanında düşünce ortamına katkıda bulunan İstanbul Arabuluculuk Konferanslarını ve kapasite inşasını hedefleyen “Barış için Arabuluculuk” Sertifika Programını düzenlemektedir.

İnsanlık günümüzde terör, etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve diğer dışlayıcı yaklaşımlar gibi çeşitli sorunlardan muzdariptir. Türkiye, bu sorunları ele alırken şeffaflığa, çeşitliliğe, iletişime ve kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyacın altını çizmektedir. Çatışmalar insanlığa büyük ve kapsamlı bir maliyet yaratmaktadır. Türkiye, farklı kültürler ve dinler arasında karşılıklı saygı ve ortak değerleri teşvik etmeye yönelik çabalarda da öncü rol üstlenmiştir. Türkiye ve İspanya’nın ortaklığında başlatılan BM Medeniyetler İttifakı girişimi, sözde “medeniyetler çatışması” tezlerine sağduyulu bir yanıt teşkil etmektedir.

Bölgesel sorunlarda bölgesel sahiplenme ve çözümleri savunan Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) gibi çeşitli bölgesel örgütlerin ve girişimlerin de kurucu üyesidir. İstikrarlı bir Afganistan hedefini desteklemek üzere bölgesel işbirliğini kurumsallaştıran “Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci”nin oluşumunda ülkemiz öncü rol oynamıştır.

İİT, Gelişen Sekiz Ülke (D-8), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve MIKTA’nın (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya) etkin üyesi olan Türkiye, halihazırda Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci eş-başkanlığını, Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi ve D-8 dönem başkanlığını yürütmektedir.

İnsanı odakta gören devlet geleneğimiz, kalkınma ve insani yardımlar alanında da girişimci bir anlayışla çalışmamızı gerektirmektedir. Türkiye, 2017 yılında yaptığı 7,2 milyar ABD Doları tutarındaki insani yardımla, kişi başına düşen insani harcama oranına göre dünyanın en cömert ülkesi olarak dünyada ilk sırayı almıştır. Türkiye, kendi ülkelerindeki yıkımdan kaçmak zorunda kalan 3,6 milyonu aşkın Suriyeliye evsahipliği yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülkedir. Suriyelilere her türlü hizmet ve yardım sağlamak için günümüze kadar 33 milyar ABD Dolarını aşkın ulusal harcama yapılmıştır. İlk Dünya İnsani Zirvesi Mayıs 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Enerji hatlarının merkezi ve transit ülkesi konumundaki Türkiye, Avrupa’nın ve dünyanın enerji güvenliğinde hayati bir rol oynamaktadır.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti 100. yıldönümünü gururla kutlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümetimizce belirlenen somut hedeflerin gerçekleştirilmesi, yalnızca yurtta barış ve refahın standartlarını yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin kendi coğrafyasına ve ötesine yaptığı katkıları da güçlendirecektir. Bölgemizin zafiyetler ve çatışmalarla değil, canlı bir sürdürülebilir kalkınma ve barış gündemiyle yoğrulması temel bir hedefimizdir. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politikası bu anlayışla yürütülmekte olup, ulusal çıkarlarımızı güvence altına almaya devam ederken, eşzamanlı olarak insanlığın ortak hedeflerine de katkıda bulunmaktadır.

  • Detaylı Arama

    Diğer Arama Seçenekleri
  • Archives

  • Etiketler

Email Listemize Kayıt Olun !

Bizden en son haberleri ve en güncel ilanları almak için e-posta listemize katılın.

TEBRİKLER ! BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT OLDUNUZ !

Listeleri Karşılaştır

×